PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 7/2018 od 19. siječnja 2018.godine

 OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici,15.2.2018.g.                                                                           

  

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama br. 7/2018 od 19. siječnja 2018.godine,  na Internet stranicama  Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

 

 

1.        Viši stručni savjetnik na određeno vrijeme                       1 izvršitelj/ica

 

2.        Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme            2 izvršitelj/ica

 

3.        Radnik/ca spremačica  na određeno vrijeme                    1  izvršitelj/ica

 

 

                                                                                Ravnatelj:

                                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                           reanimatologije i intenzivnog liječenja