POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 25 /2019. od 13. ožujka 2019.

KLASA: 112-01/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-289

U Koprivnici, 17.4.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 25 /2019. od  13. ožujka  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Pozivaju se dana   19.4.2019 . godine (petak)  u   8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto referenta/ice SSS na neodređeno vrijeme:

1.

Antonija Katić

2.

Matea Derežić

3.

Ina Premec Pribeg

4.

Ivana Sršek

5.

Marinela Ćurčić

6.

Nikica Barać

Pozivaju se dana  19 .4.2019 . godine (petak)  u  9,30  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  referenta/ice medicinske dokumentacije na neodređeno vrijeme:

1.

Tihana Edišar

2.

Melita Radiković

3.

Matea Derežić

4.

Nadica Đurišević

5.

Marinela Ćurčić

6.

Žarko Pintarec

7.

Maja Majdandžić

8.

Ana Marija Grašić

S poštovanjem,

                      Odsjek za pravne i kadrovske poslove