POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-112

U Koprivnici, 8.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana 15.5.2018. godine (utorak) u 8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto VŠS referenta na  neodređeno vrijeme:

1.

Barbara Kovač

 

2.

Valentina Štabi Valjak

 

3.

Vedrana Stančir

 

S poštovanjem,

                                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove