POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018. .

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-114

U Koprivnici, 10.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od  13. travnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intrvjua

Pozivaju se dana  14.5.2018 . godine (ponedjeljak)  u 8,00 sati u Upravu, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  stručnog  prvostupnika/ice sestrinstva  na  neodređeno vrijeme:

1.

Viktorija Tomaz

 

 

2.

Dejan Sabljić

 

 

3.

Luka Ivačić

 

 

4.

Marko Grobenski

 

 

5.

Diana Runjak

 

 

6.

Nikola Čopor

 

 

7.

Martina Medvarić

 

 

8.

Marina Lončarić

 

 

 

Tamara Tkalec

 

 

9.

Mihaela Kosec

 

 

Pozivaju se dana 14.5.2018. godine  (ponedjeljak)  u  9,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara  na neodređeno i određeno vrijeme:  

1.

Mateja Hlevnjak

 

 

2.

Igor Kolenić

 

 

3.

Ana Barić

 

 

4.

Arijana Korošec

 

 

5.

Lucija Čehok

 

 

6.

Andreja Hasan

 

 

7.

Marta Manolić

 

 

8.

Saša Bosilj

 

 

9.

Petra Kičinbaći

 

 

10.

Jelena Repalust

 

 

11.

Dorijan Tunić

 

 

12.

Sara Miličević

 

 

13.

Marina Lončarić

 

 

14.

Martin Zubanović

 

 

15.

Igor Kičinbaći

 

 

16.

Gabrijela Horvat

 

 

17.

Ivana Šignjar

 

 

S poštovanjem,

                                                        Odsjek za pravne i kadrovske poslove