POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-116

U Koprivnici, 10 .05.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od  13. travnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  17.05.2018. godine (četvrtak)  u  10,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto doktora medicine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu na određeno vrijeme:

1.

Antonija Vrbanić

 

2.

Lana Šambula

 

S poštovanjem,

                                                                Odsjek za pravne i kadrovske poslove