POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-115

U Koprivnici, 10 .05.2018.

OBAVIJEST

 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od  13. travnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   14.05.2018. godine (  ponedjeljak )  u   10,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog  prvostupnika /ice medicinsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme:

 

1.

Katarina Šafar

 

2.

Petra Bedeković

 

3.

Sašo Vučak

 

 

S poštovanjem,

 

                                           Odsjek za pravne i kadrovske poslove