POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 23/2018. od 07. ožujka 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-18-482

U Koprivnici, 29 .3.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 23/ 2018.  od 07. ožujka 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana    03. 04 .2018. godine (utorak )  u  14,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na  neodređeno  i određeno vrijeme:

1.

Ivana Hrupec

Kapela Podravska 153, Mali Bukovec

2.

Kristina Večenaj

Dravska 11, Gola

3.

Ana Prilika

Ferde Rusana 5, Đurđevac

4.

Nikol Špoljarić

Lagvička 1, Hrastovsko

5.

Petra Kičinbaći

Kamengradska 12, Starigrad

6.

Martin Zubanović

Miholjanska 86, Virje

7.

Mateja Hlevnjak

Otočka 36, Otočka, Gola

8.

Blaženka Lovrek

Bednjanska 6, mali Bukovec

Pozivaju se dana 03 .04.2018 .godine ( utorak)  u   13,30    sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre primalje na neodređeno i određeno vrijeme:  

1.

Lana Ružić

Dravska 12, Donji Kraljevec

2.

Ana Vido

S.Radića 83, Grabarje, Sesvete kod Požege

Pozivaju se dana  03 .04.2018 .godine ( utorak )  u   13,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva  na neodređeno i određeno vrijeme:  

1.

Maja Pezelj

Kralja Tomislava 55, Koprivnički Bregi

2.

Viktorija Tomaz

Đure Sudete 23, Koprivnica

3.

Daria Pavliček

Bana Josipa Jelačića 12, Legrad

4.

Josipa Ruk

Gajeva 21a, Novigrad Podravski

5.

Diana Runjak

Grabrovnica 63, Pitomača

6.

Valentina Gazivoda

Trg kralja Zvonimira 4, Koprivnica

Pozivaju se dana 05.04.2018.godine (četvrtak )  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto ing.medicinske radiologije  na neodređeno vrijeme:  

1.

Marko Hison

Trg Zlate Bartl 9, Koprivnica

2.

Benjamin Varga

Poljska 23, Čakovec

3.

Maja Krunić

Novo Naselje 14, Nedelišće

Pozivaju se dana   04. 04. 2018. godine (srijeda)  u 14,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog  prvostupnika  medicinsko laboratorijske dijagnostike   na neodređeno  vrijeme:  

1.

Katarina Šafar

Zagrebačka 18, Donja Dubrava

2.

Mario Mlinarić

Mali Otok 15, Đelekovec

3.

Petra Bedeković

Boričevec Toplički 3b, Varaždinske Toplice

Pozivaju se dana  05.04.2018 .godine ( četvrtak )  u 11,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto  Skladištara u Odsjeku za dijetetiku i prehranu    na neodređeno  vrijeme:  

1.

Maja Vezijak

Hercegovačka ulica 4, Koprivnica

2.

Predrag Kralj

Bjelovarska cesta 55, Koprivnica

3.

Ljiljana Đuraj

Ulica braće Malančeca 12, Koprivnica

4.

Zvonko Topić

Varaždinska cesta 2e, Koprivnica

5.

Maja Premužić

Tome Blažeka 8, Koprivnica

6.

Siniša Brunec

Mihovila Pavleka Miškine 3, Molve

7.

Ljubica Talan

Stjepana Radića 107a, Đelekovec

8.

Dijana Žinić Ferenčak

Kunovec breg, Koprinvička 111, Koprivnica

9.

Melita Hojsak

Koprivnička 40, Herešin, Koprivnica

10.

Tomislav Biršić

Križevačka ulica 46, Koprivnica

11.

Petra Potočnjak Peroković

Matije Gupca 10b, Koprivnički bregi

12.

Deia-Andra Giangu

Frana Galovića 18, Križevci

Pozivaju se dana    05 .04.2018 .godine (četvrtak )  u  8,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto  Radnice-spremačice    na neodređeno i određeno  vrijeme:  

1.

Mirela Jukić

Frana Galovića 20b, Koprivnica

2.

Brankica Vaganić

Braće Radića 47, Torčec

3.

Sanaj Trefalt

Glogovac, S.Radića 42, Koprivnica

4.

Nevenka Vindić

Konačka 16, Molve

5.

Martina Šimčić

Mirka Viriusa 38, Koprivnica

6.

Anita Maček

Gradišće 5, Virje

7.

Željka Obran

Gajeva 153, Virje

8.

Marijana Česi

Zagrebačka 80, Koprivnica

9.

Matea Kovačić

Gornja Velika 14, Koprivnica

10.

Nenad Bunić

Gorička 91b, Koprivnica

11.

Jasminka Cahunek

Braće Radića 25, Peteranec

12.

Valentina Jakupek

Borovljani 11

13.

Božica Filipašić

Križevčine 97, Križevci

14.

Mirjana Saboliček

Stjepana Radića 45, Gotalovo, Gola

15.

Ana Marija Ivanković

Varaždinska c.138, koprivnica

16.

Dragica Lulić

M.P.Miškine 32, Koprivnica

17.

Nataša Žnidar

Zagorska 1, Koprivnc

18.

Petra Kičinbaći

Novi Brežanec 23, Koprivnica

19.

Štefica Bobek

Stjepana Radića 120, Reka

20.

Gordana Krleža-Celiščak

Palih boraca 9, Đelekovec

21.

Vesna Sabolić

Miklinovec 261a, Koprivnica

22.

Deia-Andra Giangu

Frana Galovića 18, Križevci

Pozivaju se dana  05 .04.2018 .godine (  četvrtak)  u   07,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  Referenta za medicinsku dokumentaciju  na određeno  vrijeme:  

1.

Božica Gašparić

Krešimirova 61, Starigrad

2.

Antonija Katić

Široko selo 14, Sokolovac

3.

Ines Herceg

Franje Mraza 26a, Koprivnica

S poštovanjem,

                                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove