POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 23/2018. od 07. ožujka 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-18-482

U Koprivnici, 29 .3.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 23/ 2018.  od 07. ožujka 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana    03. 04 .2018. godine (utorak )  u  14,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na  neodređeno  i određeno vrijeme:

1.

Ivana Hrupec

 

2.

Kristina Večenaj

 

3.

Ana Prilika

 

4.

Nikol Špoljarić

 

5.

Petra Kičinbaći

 

6.

Martin Zubanović

 

7.

Mateja Hlevnjak

 

8.

Blaženka Lovrek

 

Pozivaju se dana 03 .04.2018 .godine ( utorak)  u   13,30    sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre primalje na neodređeno i određeno vrijeme:  

1.

Lana Ružić

 

2.

Ana Vido

 

Pozivaju se dana  03 .04.2018 .godine ( utorak )  u   13,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva  na neodređeno i određeno vrijeme:  

1.

Maja Pezelj

 

2.

Viktorija Tomaz

 

3.

Daria Pavliček

 

4.

Josipa Ruk

 

5.

Diana Runjak

 

6.

Valentina Gazivoda

 

Pozivaju se dana 05.04.2018.godine (četvrtak )  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto ing.medicinske radiologije  na neodređeno vrijeme:  

1.

Marko Hison

 

2.

Benjamin Varga

 

3.

Maja Krunić

 

Pozivaju se dana   04. 04. 2018. godine (srijeda)  u 14,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog  prvostupnika  medicinsko laboratorijske dijagnostike   na neodređeno  vrijeme:  

1.

Katarina Šafar

 

2.

Mario Mlinarić

 

3.

Petra Bedeković

 

Pozivaju se dana  05.04.2018 .godine ( četvrtak )  u 11,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto  Skladištara u Odsjeku za dijetetiku i prehranu    na neodređeno  vrijeme:  

1.

Maja Vezijak

 

2.

Predrag Kralj

 

3.

Ljiljana Đuraj

 

4.

Zvonko Topić

 

5.

Maja Premužić

 

6.

Siniša Brunec

 

7.

Ljubica Talan

 

8.

Dijana Žinić Ferenčak

 

9.

Melita Hojsak

 

10.

Tomislav Biršić

 

11.

Petra Potočnjak Peroković

 

12.

Deia-Andra Giangu

 

Pozivaju se dana    05 .04.2018 .godine (četvrtak )  u  8,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto  Radnice-spremačice    na neodređeno i određeno  vrijeme:  

1.

Mirela Jukić

 

2.

Brankica Vaganić

 

3.

Sanaj Trefalt

 

4.

Nevenka Vindić

 

5.

Martina Šimčić

 

6.

Anita Maček

 

7.

Željka Obran

 

8.

Marijana Česi

 

9.

Matea Kovačić

 

10.

Nenad Bunić

 

11.

Jasminka Cahunek

 

12.

Valentina Jakupek

 

13.

Božica Filipašić

 

14.

Mirjana Saboliček

 

15.

Ana Marija Ivanković

 

16.

Dragica Lulić

 

17.

Nataša Žnidar

 

18.

Petra Kičinbaći

 

19.

Štefica Bobek

 

20.

Gordana Krleža-Celiščak

 

21.

Vesna Sabolić

 

22.

Deia-Andra Giangu

 

Pozivaju se dana  05 .04.2018 .godine (  četvrtak)  u   07,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  Referenta za medicinsku dokumentaciju  na određeno  vrijeme:  

1.

Božica Gašparić

 

2.

Antonija Katić

 

3.

Ines Herceg

 

S poštovanjem,

                                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove