POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018. od 07. veljače 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-18-16

U Koprivnici, 21.02. 2018.

OBAVIJEST

Temeljem  Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018.  od 07. veljače  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  23.02.2018.godine (petak)  u  8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme:

 

1.

Mirna Babić

 

2.

Elizabeta Juričan

 

3.

Kristina Večenaj

 

4.

Arijana Korošec

 

5.

Nikol Špoljarić

 

6.

Marina Lončarić

 

S poštovanjem,

                                                Odsjek za pravne i kadrovske poslove