POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 37/2018 od 20. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-113

U Koprivnici, 10.05.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme,  NN 37/2018 od 20. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   14.05.2018 . godine (ponedjeljak) u  11,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  radnice u Odsjeku za pranje i održavanje rublja i pomoćne radnice u  Odsjeku za dijetetiku i prehranu na određeno vrijeme:

 

Kandidati za radno mjesto radnice u Odsjeku za pranje i održavanje rublja

1.

Dubravka Funtak

 

2.

Dragica Lulić

 

3.

Janja Botko

 

4.

Betina Mužina

 

5.

Martina Šimčić

 

6.

Marijana Česi

 

Kandidati za radno mjesto pomoćne radnice u Odsjeku za dijetetiku i prehranu

1.

Dubravka Funtak

 

2.

Lulić Dragica

 

3.

Betina Mužina

 

4.

Martina Šimčić

 

     S poštovanjem,                                  

    Odsjek za pravne i kadrovske poslove