Poziv na razgovor - natječaj od 9. 8. 2017., NN 78/2017

KLASA: 112-01/17-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-17-70

U Koprivnici,30.8.2017.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 78/2017.   od 09.  kolovoza 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Pozivaju se dana  1.9.2017.godine (petak)  u  9,00 sati u Ravnateljstvo bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na  neodređeno  i određeno vrijeme:

 

1.

Luna Petrović

Mičetinac 26, Đurđevac

2.

Ivana Brunec

Peteranska cesta 86, Koprivnica

3.

Ivana Hrupec

Kapela Podravska 153

4.

Lucija Prpoš

Ljudevita Gaja 15, Đurđevac

5.

Lana Tkalčec

Mitrovica 128, Virje

6.

Igor Kolenić

Braće Radića 84, Donji Vidovec

7.

Karla Horvat

Vladimira Nazora 68, Ždala

8.

Mojčec Mateja

Kamengradska 34, Starigrad

9.

Martin Zubanović

Miholjanska 86, Virje

10.

Petra Kičinbaći

Kamengradska 12, Starigrad

11.

Zlatka Šalamon

Novo selo podravsko 56, mali Bukovec

 

Pozivaju se dana  1.9.2017.godine (petak)  u  8,00 sati u Ravnateljstvo bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto radnice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove na određeno vrijeme:  

 

1.

Radmila Đurđević

Baruna Inkeya 59, Rasinja

2.

Lidija Perković

Stjepana Kukeca 32, Koprivnica

3.

Željkica Vitelić

Braće adića 31, Ždala

4.

Dijana Špoljarić

I.G.Kovačića 5, Koprivnica

5.

Ivana Vedriš

Novačka 48, Gola

6.

Jadranka Bunić

Miklinovec 87c, Koprivnica

7.

Vesnica Ištvan

Gibanična 9, Koprivnica

8.

Sanja Trefalt

S.Radića, Glogovac

9.

Marijana Česi

Zagrebačka 80, koprivnica

10.

Snježana Mikolaj

Vinogradksa 19, Koprivnica

11.

Željko Frantal

Andrije Hebranga 22, Koprivnica

12.

Dajana Šestak

Bilogorska 33, Bakovčica

 

Pozivaju se dana  1.9.2017.godine (petak)  u  10,00 sati u Ravnateljstvo bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva  na neodređeno vrijeme:  

1.

Izabela Tot

Miklinovec 178c, koprivnica

2.

Daria Pavliček

Josipa Jelačića 12, Legrad

3.

Ana Marija Magić Sokač

Mije Šimeka 53, Koprivnica

4.

Jasmina Mašek

Lemeš Križevački 10, Križevci

5.

Martina Medvarić

Matije Gupca 13, Koprivnički Ivanec

 

Pozivaju se dana  1.9.2017.godine (petak)  u  10,30 sati u Ravnateljstvo bolnice, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice/prvostupnika fizioterapije  na neodređeno vrijeme:  

1.

Ivana Bosilj

Vinerec 31, Orehovec, Križevci

2.

Rajka Bagarić

Koprivnička 167, Novigrad Podravski

3.

Dubravko Magić

Varaždinska 61, Trnovec Bartolovečki

4.

Ivana Škriljak

M.P.Miškine 7, Podravske Sesveta

5.

Marko Petrić

Majurec cesta 70, Križevci

6.

Siniša Mišković

Kneza Domagoja 25, Zagreb

7.

Elena Stojkov

Kralja Petra Krešimira IV 33, Kotoriba

8.

Žana Klaić

Tina Ujevića 37, Čakovec

9.

Ivana Novota

Hrastovsko, Selska ulica 202. Ludbreg

10.

Trimnesha Prekazi

Varaždinska 28, Subotica Podravska

 

 

                                                                                                   S poštovanjem,

                                                                                                 Odsjek za pravne i kadrovske poslove