POZIV NA RAZGOVOR - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-06/17-01/2

UR.BROJ:2137-16-26-17-26

U Koprivnici, 11.9.2017.

OBAVIJEST

Na temelju Javnog poziva Klasa: 112-06/17-01/2, Urbroj: 2137-15-01-17-01 od 22.08.2017. godine, pozivaju se slijedeći kandidati koji su podijeli zamolbu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

  • Magistra prava   na razgovor  dana  15. rujna  2017. godine ( petak) u 08:30 sati  u Upravu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ( I kat).

1.

Albert Podobnik

Zagreb, Trnava 1. 98a

  • Magistra ekonomije  na razgovor  dana  15. rujna  2017. godine ( petak) u 08:30 sati  u Upravu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ( I kat).

1.

Sandra Stubičar

 

Koprivnica, Vinogradska 59

2.

Monika Ritoša

 

Koprivnica, Miklinovec 215

3.

Petra Balija

 

Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko 48

4.

Barbara Domović

 

Kloštar Podravski, 1. svibnja 23

                                                    S poštovanjem,

                                                               Odsjek za pravne i kadrovske poslove