POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018. od 07. veljače 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-18-14

U Koprivnici, 16.02. 2018.

OBAVIJEST

Temeljem  Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018.  od 07. veljače  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  20.02.2018.godine (utorak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme:

 

1.

Mirna Babić

Trg Eugena Kumičića 16, Koprivnica

2.

Elizabeta Juričan

K.Tomislava 4, Hrženica

3.

Kristina Večenaj

Dravska 11, Gola

4.

Arijana Korošec

Zablatje 8, Zablatje

5.

Lucia Dedi

Selnica Podravska 100, Selnica Podravska

6.

Nikol Špoljarić

Lagvička 1, Hrastovsko

7.

Marina Lončarić

Miroslava Krleže 14, Đurđevac

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  •  za radno mjesto medicinske sestre/tehničara:
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

Pozivaju se dana  20.02.2018.godine (utorak)  u  8,30 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog prvostupnika medicinske radiologije na određeno vrijeme:

1.

Franciska Čanki

Varoš III/17, Splitska, Supetar

2.

Maja Matijašec

Ludbreška ulica 51, Globočec Ludbreški

3.

Petra Jarić

Ruđera Boškovića 1a, Varaždin

4.

Mario Josipović

Opatovac 54, Cernik

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  •  za radno mjesto stručnog prvostupnika medicinske radiologije:

            -skeletna radiografija (Damir Miletić)

            -radiološka tehnologija u praksi (Zoran Klanfar)

            -skripta osnove radiologije i zaštita od zračenja (Zoran Brnić, Andrija Hebrang)

S poštovanjem,

 

                                                 Odsjek za pravne i kadrovske poslove