POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018. od 07. veljače 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-18-14

U Koprivnici, 16.02. 2018.

OBAVIJEST

Temeljem  Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018.  od 07. veljače  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  20.02.2018.godine (utorak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme:

 

1.

Mirna Babić

 

2.

Elizabeta Juričan

 

3.

Kristina Večenaj

 

4.

Arijana Korošec

 

5.

Lucia Dedi

 

6.

Nikol Špoljarić

 

7.

Marina Lončarić

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  •  za radno mjesto medicinske sestre/tehničara:
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

Pozivaju se dana  20.02.2018.godine (utorak)  u  8,30 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog prvostupnika medicinske radiologije na određeno vrijeme:

1.

Franciska Čanki

 

2.

Maja Matijašec

 

3.

Petra Jarić

 

4.

Mario Josipović

 

VAŽNO:
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  •  za radno mjesto stručnog prvostupnika medicinske radiologije:

            -skeletna radiografija (Damir Miletić)

            -radiološka tehnologija u praksi (Zoran Klanfar)

            -skripta osnove radiologije i zaštita od zračenja (Zoran Brnić, Andrija Hebrang)

S poštovanjem,

 

                                                 Odsjek za pravne i kadrovske poslove