Poziv na testiranje temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 37/2018 od 20. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-111

U Koprivnici, 04 .05.2018.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme,  NN 37/2018 od 20. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana   9.05.2018 .godine (srijeda) u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  radnice u Odsjeku za pranje i održavanje rublja i pomoćne radnice u  Odsjeku za dijetetiku i prehranu na određeno vrijeme:

Kandidati za radno mjesto radnice u Odsjeku za pranje i održavanje rublja

1.

Vlatka Vrbek

 

2.

Dubravka Funtak

 

3.

Irena Besten

 

4.

Dragica Lulić

 

5.

Andrea Ferenčak

 

6.

Kata Kolarek

 

7.

Marina Ječmenjak

 

8.

Janja Botko

 

9.

Marina Kovač

                

10.

Betina Mužina

 

11.

Snježana Mikolaj

 

12.

Marijana Crljenica

 

13.

Zlatica Palfi

 

14.

Željka Obran

 

15.

Martina Šimčić

 

16.

Marijana Česi

 

Kandidati za radno mjesto pomoćne radnice u Odsjeku za dijetetiku i prehranu

1.

Vlatka Vrbek

 

2.

Dubravka Funtak

 

3.

Lulić Dragica

 

4.

Andrea Ferenčak

 

5.

Kata Kolarek

 

6.

Betina Mužina

 

7.

Martina Šimčić

 

8.

Željka Obran

 

9.

Marijana Crljenica

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Pravilnik o kućnom redu

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

 

S poštovanjem,

             Odsjek za pravne i kadrovske poslove