Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-19-14

U Koprivnici, 12. 03. 2019.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.17/18 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Sanela Drk na radno mjesto radnice spremačice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                                                          Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                           subspecijalist intenzivne medicine

                                                                            v.r.