Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g.)

KLASA: 132-01/18-01/18

UR.BROJ: 2137-15-26-18-45

U Koprivnici, 23. 11. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica objavljenog u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se Tiana Novosel na radno mjesto zdravstveno laboratorijski tehničar/ka pripravnik/ca, Ivona Zadro na radno mjesto prvostupnika/ce radne terapije pripravnika/ca, Dora Manolić na radno mjesto farmaceutski tehničara/ka pripravnika/ca, Paula Senković, Kristina Hontić, Mihaela Šimeg i Monika Mlinarić  na radno mjesto fizioterapeutski tehničar/ka pripravnika/ca, Leon Lipuš i Andrea Tudić na radno mjesto prvostupnika/ca fizioterapije pripravnika/ca, Tajana Jambrušić i Siniša Kragulj na radno mjesto prvostupnika/ca sestrinstva pripravnika/ca i Petra Posavec na radno mjesto prvostupnika/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnika/ce.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

                                  S poštovanjem,

                                                                        Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                                          v.r.