Upute za bolesnike

OPĆE INFORMACIJE ZA BOLESNIKE I POSJETITELJE

ZA BORAVAK U BOLNICI PONESITE: 

  • pribor za osobnu higijenu ( ručnik, sapun, četkicu za zube, toaletni papir, čašu)
  • pidžamu, ogrtač i papuče 
  • sve lijekove koje redovito uzimate
  • nepokretni bolesnici - pelene za odrasle 
  • uz dogovor s osobljem, radio ili TV prijemnik, koristiti najduže do 22 h  
  • mobitel koristiti na način da NE uznemiruje druge, ne kasnije od 22 h 
  • sve vrijedne stvari (nakit, novac, kartice...) ponesite kući, u protivnom ne  odgovaramo za njihov nestanak

POSJETE BOLESNICIMA: svakodnevno od 14 - 16 h

UPUTE ZA BOLESNIKE ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU

Za Vaš oporavak brinut će sestra. Dva sata nakon anestezije moći ćete piti tekućinu, osigurana Vam je i prehrana. Prije Vašeg odlaska pregledati će Vas operater, po potrebi anesteziolog i dati Vam dodatne upute za kućnu njegu. Otpust s Odjela predviđen je oko 14:30 sati, sa svom medicinskom dokumentacijom ( otpusno pismo i otpusnica ). Sestra će Vam dati dodatne informacije za nastavak kućne njege. Obavezna je pratnja punoljetne osobe koja je u mogućnosti brinuti se o Vama slijedećih 24 sata.

Javni poziv za stručno osposobljavanje

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:112-06/17-01/2

Urbroj:2137-15-01-17-01

U Koprivnici, 22.08.2017.godine

                Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/2014) te sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)  , na temelju  članka 45. Pravilnika o radu, Odluke Upravnog vijeća  Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Klasa:030-02/16-01/242, Urbroj:2137-15-01-16-01, od 20.12.2016 godine,  Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

 

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa 

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica, Željka Selingera 1, objavljuje:

NATJEČAJ

za prodaju rabljenih vozila

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - svibanj, 2016.

KLASA: 112-02/16-01/25
UR.BROJ: 2137-15-26-16-9
U Koprivnici,30.05.2016.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.42 od 04.svibnja 2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještava

PREPORUKE ZA BOLESNIKE NA HEMODIJALIZI

Poštovani bolesnici koji se liječite hemodijalizom, ili se pripremate za dijalizu, zajednička je želja bolesnika i osoblja hemodijalize, da dijalize proteknu sa što manje komplikacija, da Vama bude što ugodnije i da imate što kvalitetniji i duži život.

UPUTE DIJETALNE ISHRANE BOLESNIKA S UPALNOM BOLESTI JETRE

Dijetalna ishrana je sastavni dio liječenja bolesnika s upalnom bolesti jetre. Ona je od osobite važnosti za bolesnike koji boluju ili su bolovali od zarazne bolesti jetre- virusnih hepatitisa. Ispravnom dijetom postiže se brži i potpuniji  oporavak, a nakon preboljelog hepatitisa dijetalna ishrana zaštićuje jetru i omogućuje joj potpuni oporavak i ispravnu funkciju.

UPUTE O POSTOPERATIVNOJ SKRBI NAKON OPERACIJE KATARAKTE

Bolesnik se nakon operacije katarakte otpušta na kućnu njegu isti ili sljedeći dan, nakon pregleda oftalmologa, ovisno o tijeku i ishodu operacije te općem stanju bolesnika i faktorima rizika.

UPUTE O PREHRANI BOLESNIKA S AKUTNIM PROLJEVOM I POVRAĆANJEM

Pažljivo odabrana i ispravna prehrana od velike je važnosti za liječenje bolesnika s akutnim proljevom i povraćanjem. Pridržavajući se strogo određenih preporuka za prehranu nadoknađujemo organizmu potrebne elektrolite, ugljikohidrate i vodu, a što se gubi proljevastim stolicama i povraćanjem.  Pravilna prehrana pripomaže bržem oporavku, smanjenju broja stolica i prestanku povraćanja.

UPUTE O PREHRANI TRUDNICE

Trudnoća ja prirodno stanje u životu žene koje zahtjeva od nje da posveti veću pažnju svojoj prehrani i načinu života. Razvoj djeteta u maternici  ovisi o skladnom prijelazu iz tijela majke u dijete svih hranjivih tvari, uključujući i vitamine i minerale. Stoga je potrebno da trudnica svojom prehranom u svoj organizam unosi sve tvari koje su podjednako potrebne i njoj i djetetu.

Stranice

Subscribe to Upute za bolesnike