UPUTE O POSTOPERATIVNOJ SKRBI NAKON OPERACIJE KATARAKTE

Bolesnik se nakon operacije katarakte otpušta na kućnu njegu isti ili sljedeći dan, nakon pregleda oftalmologa, ovisno o tijeku i ishodu operacije te općem stanju bolesnika i faktorima rizika.

Prije odlaska na kućnu njegu svakom se bolesniku stavi lijek i prevoj na operirano oko, te usmeno daju upute o načinu primjene očne terapije te ponašanju kod kuće.

Ponašanje kod kuće:
Postoperativna skrb bolesnika nakon operacije katarakte nije zahtjevna i ne ograničava bolesnike u obavljanju umjerenih dnevnih aktivnosti.

Prvi dan nakon operacije preporuča se spavanje na leđima i suprotnoj strani od operiranog oka.
U prvih nekoliko postoperativnih dana nakon operacije preporuča se izbjegavanje težih fizičkih napora, pokreti sagibanja glave i gornjeg dijela tijela, te dizanje tereta i napinjanje koje može uzrokovati povišenje tlaka u gornjem dijelu tijela i glave.

Potrebna je svakodnevna primjena ordinirane terapije koja je napisana na otpusnom pismu bolesnika, kojeg dobiva prilikom otpusta iz bolnice ili na oftalmološkom nalazu nakon obavljene kontrole. Na otpusnom pismu također je naveden i datum prvog kontrolnog pregleda koji se obavlja kod oftalmologa operatera ili kod nadležnog oftalmologa ukoliko se  bolesnik tako odluči. Na svakoj kontroli bolesnik dobiva datum na oftalmološkom nalazu za sljedeću kontrolu.

Prevoj operiranog oka dovoljno je držati do sljedećeg dana, a nakon toga preporuča se da bolesnik gleda na oba oka.
Naočale koje su bile ordinirane prije operacije u većini slučajeva ne odgovaraju nakon operacije, te ako bolesniku smetaju potrebno je skinuti staklo na naočalama za oko koje je operirano. 

O promjeni terapije nakon operacije (kapanja i mazanja operiranog oka)  bolesnik se dogovara na kontrolnim pregledima kod oftalmologa.
Sva dodatna pitanja i nejasnoće o postoperativnoj skrbi bolesnici mogu pitati oftalmologa operatera ili nadležnog oftalmologa na kontroli.