UPUTE ZA BOLESNIKE NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE

Nakon operativnog tretmana karcinoma dojke koji uljučuje odstranjenje limfnih žlijezda iz pazušne jame moguće je javljanje limfedema tj. otoka ruke.

Limfedem ruke različitog stupnja često se manifestira odmah nakon terapije karcinoma dojke . Otprilike 80% slučajeva limfedema koji slijede nakon mastektomije javljaju se unutar dvije godine za vrijeme terapije zračenjem.

Limfedem koji nastaje nakon operacije obično se smanji za 2-3 mjeseca kada se uspostave novi limfni putevi.

Pocjenjuje se da će  5%-40% žena razviti neki stupanj limfedema nakon operacije karcinoma dojke. Vaš rizik može biti veći:

  • Ako je odstranjeno svo tkivo, tj sve limfne žlijezde iz pazušne jame
  • Ako liječenje zahtjeva zračenje pazušne jame nakon odstranjenja limfnih žlijezda
  • Ako se karcinom proširio na limfne žlijezde
  • Ako liječenje uključuje kemoterapiju
  • Ako je učinjena mastektomija ( odstranjenje cijele dojke )
  • Ako ste prekomjerne tjelesne težine
  • Ako ste teški pušač
  • Ako imate dijebetes
  • Ako ste ranije imali operaciju u području pazušne jame

Odstranjenje "sentinel node" - prvog limfnog čvora koji prima kontrastno sredstvo ubrizgano u ležište tumora, umjesto kompletnog odstranjenja svih limfnih čvorova pazušne jame umanjuje rizik razvoja limfedema. Između 3,7%-13%  žena može razviti limfedem nakon ovakvog zahvata.

VIŠE INFORMACIJA I UPUTE MOŽETE NAĆI I PREUZETI U PDF DOKUMENTU.