Anketa građana

Podatke daje
Na prijem u bolnicu sam čekao/la
Liječnik me informirao o mojem zdravstvenom stanju
Bio/la sam upoznat/a s različitim mogućnostima liječenja moje bolesti
Liječnik se prema meni odnosio
Medicinske sestre su se prema meni odnosile
Ostalo osoblje se prema meni odnosilo
Molimo Vas da na skali 0 - 5 izrazite Vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zdravstvenom uslugom, pri čemu je 0 potpuno nezadovoljstvo, a 5 potpuno zadovoljstvo zdravstvenom uslugom:
Kojoj dobnoj skupini pripadate
Spol
Vaš radni odnos
Zaštita osobnih podataka