Jednostavna nabava

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

10/03/2017

Usluga izrade idejnog rješenja u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.“

03/03/2017

Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

03/03/2017

Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

01/03/2017

Usluga izrade idejnog rješenja u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.“

28/02/2017

Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator

25/02/2017

Nabava medicinskog potrošnog materijala - sistemi za infuziju i transfuziju, vrećice za urin, kateteri i sonde

26/01/2017

Usluga preventivnog održavanja i servisiranja uređaja proizvođača "Drager Medical"

21/12/2016

Usluga preventivnog održavanja i servisiranja uređaja proizvođača Olympus

01/12/2016

Servisno održavanje Carestream opreme/sustava

06/10/2016

Servis miješanih patrona za demineralizaciju vode za uređaj NIRO-VV-MP-22

09/09/2016

Stranice