Jednostavna nabava

Usluga prijevoza i ekološko zbrinjavanje neopasnog otpada ključnog broja 19 08 09 (mješavine masti i ulja iz separatora ulje-voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće)“

06/09/2016

Nabava intramedularne fiksacije

13/07/2016

Nabava medicinskog potrošnog materijala za endoskopiju i operaciju

12/07/2016

Nabava osteosintetskog ugradbenog materijala

08/07/2016

Nabava medicinskog potrošnog materijala – drenova, igla za punkciju, katetera, konektora

09/06/2016

Nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju

09/06/2016

Nabava medicinskog potrošnog materijala za EKG, EEG, UZV, EMG, CTG, senzori

09/06/2016

Nabava papira i kontrola za sterilizaciju

09/06/2016

Ortopedska pomagala-endoproteze kuka i ramena

09/06/2016

Medicinski potrošni materijal za intenzivno liječenje

09/06/2016

Stranice