Jednostavna nabava

Usluga zamjene RTG cijevi na digitalnom RTG uređaju „Ysio

09/06/2016

Usluga održavanja i popravka perifernih računalnih uređaja

09/06/2016

Nabava seta za dvoglavi injektor Medtron CT2 ili jednakovrijedan

09/06/2016

Nabava medicinskog potrošnog materijala za grijanje krvi i otopina, kanile , setovi

09/06/2016

Nabava dijagnostičkih sredstava – test traka za glukozu

09/06/2016

Nabava HD kamere za kirurgiju

09/06/2016

Nabava uređaja za CO difuziju za Odjel za pulmologiju i infektologiju

09/06/2016

Usluga servisera instalacija centralnog grijanja, plinskih instalacija i plinskih uređaja i usluga vodoinstalatera

09/06/2016

USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNI PROSTORA OPĆE BOLNICE "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

09/06/2016

Laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal - urini

09/06/2016

Stranice