ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

Voditelj odjela:
Brigita Salajpal Dominiković, dr.med., spec.anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine

Glavna sestra: 
Tajana Bračko Hadžija, mag.med.tech.

 

 

Jedinica intenzivnog liječenja
Anestezija i poslije anestezijski nadzor

Anesteziološka ambulanta i ambulanta za liječenje boli

Ambulanta za pružanje usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa dijagnostikom: