Kako do nas

-

  1. Glavni ulaz (odjel kirurgije, ginekologije, rodilište, ortopedije, radiologije, hitni bolnički odjel)
  2. Ulaz mikrobiologija, laboratorij, ortopedska ambulanta, pedijatrijska ambulanta, internistička ambulanta, ginekološka ambulanta, EEG, EMG, dermatološka ambulanta, anesteziološka ambulanta
  3. Ulaz kirurške ambulante
  4. Ulaz Interna (dijaliza, pulmologija, onkološka ambulanta, infektologija, gastroenterologija, nefrologija, koronarna, kardiologija)
  5. Ulaz patologija, citologija
  6. Ulaz fizijatrija, psihijatrija, neurologija
  7.  
  8. Ulaz ambulante za otorinolaringologiju
  9. Ulaz oftalmološka ambulanta
  10. Ulaz dječji psiholog, logoped