KIRURŠKA POLIKLINIKA

KIRURŠKA POLIKLINIKA

Kirurška poliklinika se nalazi u prizemlju glavne zgrade, nasuprot Kliničkog laboratorija.

TELEFON: 048/251-723

Prilikom dolaska u ambulantu pacijent treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju i  odgovarajuću uputnicu za pregled.

Radno vrijeme ambulanti je od 7 do 15 sati svaki radni dan, upis pacijenata je do 14 sati.

TJEDNI RASPORED RADA AMBULANTI

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

Ambulanta 1.

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

VASKULARNA AMBULANTA

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

VASKULARNA AMBULANTA

Ambulanta 2.

TRAUMATOLOŠKA AMBULANTA

DIGESTIVNA AMBULANTA  

DIGESTIVNA AMBULANTA 

DIGESTIVNA AMBULANTA

DIGESTIVNA AMBULANTA

Ambulanta 3.

 

DJEČJA
KIRURGIJA 

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

 

OPĆA
KIRURŠKA AMBULANTA 

Ambulanta 4.

VASKULARNA AMBULANTA

TRAUMATOLOŠKA AMBULANTA

VASKULARNA AMBULANTA

TRAUMATOLOŠKA AMBULANTA

TRAUMATOLOŠKA AMBULANTA

 

 

UROLOŠKA AMBULANTA