Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - LOGOPED

KLASA: 112-03/17-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 67

U Koprivnici, 03. 03. 2017.g.

  

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.7/17 od 27.01.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)     

OBAVIJEST KANDIDATIMA- NATJEČAJ-VELJAČA 2017.G. (Narodne novine br.18/17)

OPĆA BOLNICA
“DR. TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
KLASA:112-01/17-01/1
UR.BROJ:2137-15-01-17-110
U Koprivnici, 03.03.2017.g.

OBAVIJEST KANDIDATIMA- NATJEČAJ-VELJAČA 2017.G. (Narodne novine br.18/17)

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja koji je objavljen na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr) pod nazivom natječaj-veljača 2017.g. i u Narodnim novinama br.18/17, te koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, za sva radna mjesta za koji je raspisan javni natječaj provesti će se:
- pisana provjera znanja – testiranje.

Poziv na razgovor za stručno osposobljavanje

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-193

U Koprivnici, 1.3.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

Na temelju Javnog poziva Klasa: 131-01/17-01/2, Urbroj: 2137-15-01-17-1 od 31.01.2017. godine, pozivaju se slijedeći kandidati koji su podijeli zamolbu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto;

 

Konačna lista pristupnika za specijalizacije

Klasa: 131-02/1-01/

Broj: 2137-15-01-17-

U Koprivnici, 1.3.2017. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3.i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice