Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

  Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija         

                                                          

                                                                           

<Ctrl +> Povećavanje          <Ctrl ->  Smanjivanje

POZIV NA INTERVJU

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-20-36

U Koprivnici,  30 .09.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za prijam pripravnika

POZIV NA TESTIRANJE

 

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-20-35

U Koprivnici,  30 .09.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje 

EU-projekti

            

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - rujan, 2020.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 15.9.2020.g.   

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

 

 

NATJEČAJ za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020.godinu u Opću bolnicu “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeće zvanje

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:132-01/20-01/11

Urbroj:2137-15-01-20-01

U Koprivnici, 15.09.2020.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/02-02/01, URBROJ: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za  prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020.godinu u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeće zvanje:

 

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN FIZIOTERAPEUTA

Svjetskim  danom  fizioterapije  proglašen je  8. rujna  1996. godine od kada se  obilježava  s porukom  važnosti  uloge  fizioterapeuta u  rehabilitaciji.  Profesija  prati   aktualnu situaciju  i potrebe  korisnika  zdravstvene zaštite  što je  vidljivo  i iz

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice