Lista pristupnika za specijalizacije

 

Klasa: 131-02/22-01/1.28
Broj: 2137-84-01-22-23
U Koprivnici, 27.9.2022. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

                                                                                                                                 Bodovi                      

Specijalizacija iz neurologije:

 1. Mario Kovač,dr.med.                                                                                       10,87

                                                                                                                                                                                 

Specijalizacija iz   kliničke radiologije :    

 1. Lovro Skrba,dr.med.                                                                                     14,37             
 2. Kristina Hutinec,dr.med.                                                                               13,64
 3. Emilio Nemčić,dr.med.                                                                                   9,16  
 4. Nika Jemrić,dr.med.                                                                                      11,15
 5. Maja Jakopic,dr.med.                                                                                    12,85
 6. Marko Šijan,dr.med.                                                                                      10,33
 7. Bernard Brozović,dr,med.                                                                               9,63

                    

Specijalizacija iza anesteziologije,reanimatologije i int.med.

 1. Marko Međimjurec,dr.med                                                                           10,15  
 2. Maristela Šmic,dr.med.                                                                                 12,02              

 

Specijalizacija iz gastroenterologije:

 1. Marko Međimurec,dr.med.                                                                           10,15
 2. Maristela Šmic,dr.med.                                                                                 12,02
 3. Tena Lusavec,dr.med.                                                                                   12,39

 

                                               

Specijalizacija iz vaskularne kirurgije:

 1. Kristina Friščić,dr.med.                                                                           13,57
 2. Maristela Šmic,dr.med.                                                                           12,02

 

                    

Specijalizacija iz  kardiologije:

 1. Tihana Kuljiš,dr.med.                                                                                   11,04

Specijalizacija iz ginekologije i opstetricije:

 1. Tihana Kuljiš,dr.med                                                                                    11,04              

 

 

Specijalizacija iz pulmologije:

 1. Milica Rašeta,dr.med.                                                                                  13,34
 2. Tena Lusavec,dr.med.                                                                                  12,39                                                                        

                                                           

Specijalizacija iz psihijatrije:

 1. Darijan Pinatrec,dr.med.                                                                              12,44

Specijalizacija iz pedijatrije:

 1. Iva Tkalčec                                                                                                   10,91                          

Specijalizacija iz oftalmologije i optometrije:

 1. Stjepan Pinotić,dr.med.                                                                                10,78
 2. Mario Kovač,dr.med.                                                                                   10,87

 

Specijalizacija iz urologije:

 1. Tena Piljušić,dr.med.                                                                                    10,29

Specijalizacija iz kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo

 1. Maja Fajfarić Petković                                                                                 10,02

 

 

                                                                                                                        

Napomena: specijalizanti su bodovani prema pojedinom mjerilu iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata a prema dokazima koje su dostavili.

Ukoliko netko ima primjedbu na bodovanje, molimo  da se ista iznese prije pristupa razgovoru s Povjerenstvom.

Kontakt broj:048/251-308.

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica