Natječaj za davanje u zakup lokacije-zemljišta za postavljanje kioska