NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA NA ODREĐENO VRIJEME 8.6.2022.