Natječaj za specijalizacije obajavljen 28.8.2022.god. u dnevnom tisku 24 sata