OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA PO NATJEČAJU OD 4. 3. 2024 g

KLASA: 112-01/24-01/02

UR.BROJ: 2137-84-26-24-34

U Koprivnici, 29.3. 2024.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 4.ožujka 2024.g.,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici      Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog 4.ožujka 2024.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za radno mjesto doktora medicine na određeno vrijeme u OHBP-u izabran je Karlo Crnković, za radno mjesto prvostupnika/ice primaljstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca Victoria Savić, za radno mjesto kuhara/ice na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Mateja Krajnović, za radno mjesto pomoćnog radnika na  neodređeno vrijeme  uz probni rad od 1 mjesec Ronald Ribarić, te za radno mjesto radnika/ice spremačice na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec Željka Rabuzin, Valentina Premec i Petra Levaković.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Izabrani kandidat dužan se javiti u Odsjek za pravne i kadrovske poslove radi daljnjeg postupanja u vezi početka radnog odnosa.

 

S poštovanjem,

                                                                               Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.