Obavijest o odabiru pripravnika

KLASA: 112-06/23-01/02

UR.BROJ: 2137-84-01-23-34

U Koprivnici, 14. 04. 2023.g.

 

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika putem korištenja potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek Koprivnica“ objavljenog  20.3.2023.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica