OBAVIJEST O ODABIRU PRIPRAVNIKA

KLASA: 112-06/23-01/21

UR.BROJ: 2137-84-01-23-10

U Koprivnici, 6. 10. 2023.g.   

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika putem korištenja potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek Koprivnica“ objavljenog  15.9.2023.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica                                                                                       

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika putem korištenja potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica objavljenog 15.9.2023.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se  Petra Ratajec za radno mjesto prvostupnika/ice sestrinstva- pripravnice, Terezija Mekovec za radno mjesto prvostupnika/ice radne terapije – pripravnice te Lorena Lončarek na  radno mjesto primalje asistentice- pripravnika.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

Spoštovanjem,,

                                                                                 Ravnatelj:

                                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                            reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                               subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.