Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 23.5.2022.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica

KLASA: 112-01/22-01/1
UR.BROJ: 2137-84-26-22-24
U Koprivnici, 10.6. 2022.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 23.5.2022.g.,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Temeljem javnog natječaja objavljenog 23.5.2022.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca izabrana je Aleksandra Lončar, za radno mjesto prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme izabran je Borna Široki, za  fizioterapeutskog tehničara na  određeno vrijeme izabran je Endy Grčić, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca  Antonija Škvorc, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Ivana Puškarić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                                                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,
                                                                                                                                                                       reanimatologije i intenzivnog liječenja,
                                                                                                                                                                         subspecijalist intenzivne medicine
                                                                                                                                                                                                 v.r.