OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 81/2021. od 16. srpnja 2021. godine

KLASA: 112-01/21-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-21-15

U Koprivnici, 27.7.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno  vrijeme, NN  81/2021. od     16. srpnja  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana ...