PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA - liječnik u OHBPu i psiholog