POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA: 112-01/22-01/5

UR.BROJ:2137-84-26-22-26

U Koprivnici, 28.10.2022.g.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, od  17. listopada 2022.g. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua