POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR

KLASA: 112-01/23-01/2

UR.BROJ:2137-84-26-23-25

U Koprivnici, 17.02.2023.g.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, od  03. veljače 2023.g. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua