Poziv za pisanu provjeru znanja-testiranje za elektroničara