Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.81/2021 od 16.07.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-21-22

U Koprivnici, 3.8. 2021.g.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.81/2021 od 16.07.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.81/2021. od 16.07.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na  neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca  izabrana je  Jelena Hojsak, za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme Ivana Došen, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Rebeka Perin, a za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Viktorija Duhović i Karla Švegović.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja,
subspecijalist intenzivne medicine
v.r.