Rezultati javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 17.listopada 2022.godine (I)

KLASA: 112-01/22-01/5

UR.BROJ: 2137-84-26-22-38

U Koprivnici, 9.11. 2022.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen 17.listopada 2022.g.,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice  “Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog 17.listopada 2022.g., u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto doktora medicine na određeno vrijeme odabrana je Martina Gregur, za radno mjesto  prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme Lucija Vinter i Dajana Vrapčević, za radno mjesto farmaceutskog tehničara na neodređeno vrijeme  uz probni rad od 2 mjeseca Emina Susak, za radno mjesto zdravstveno laboratorijskog tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Petra Škurdija, Iva Horvat i Ivana Matić, te za radno mjesto njegovateljice na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec  Marina Babić i Ivana Jelak.

 

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,                                       

                                                                                      Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.