VAŽNO!!! PROMJENA DATUMA ODRŽAVANJA INTERVJUA PO NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

KLASA: 112-01/24-01/02

UR.BROJ:2137-84-26-24-26

U Koprivnici, 21.3.2024.g.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, od  4.ožujka 2024.g. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Poziva se dana  27.3.2024 . godine (srijeda)  u  7,30  sati u dvoranu za sastanke u Edukacijski centra bolnice, 1 kat. na  intervju  kandidat za radno mjesto prvostupnika/ice primaljstva na neodređeno vrijeme:

1.

Victoria Savić

 

Pozivaju se dana  27.3.2024 . godine (srijeda)  u 7,30  sati u dvoranu za sastanke u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto kuhara/ice  na neodređeno  vrijeme:

1.

Marijana Juriša

2.

Mateja Krajnović

 

Pozivaju se dana  27.3.2024 . godine (srijeda)  u 8,00  sati u dvoranu za sastanke u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto pomoćnog radnika/ice  na neodređeno  vrijeme:

1.

Katarina Vrban

2.

Ronald Ribarić

3.

Božica Begović

4.

Vesna Pobi

 

Pozivaju se dana  27.3.2024 . godine (srijeda)  u 8,30  sati u dvoranu za sastanke u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju  kandidati za radno mjesto radnika/ice spremačice  na neodređeno  vrijeme:

1.

Sanja Blažotić

2.

Kristina Benko

3.

Željka Rabuzin

4.

Martina Mesarov

5.

Slavica Makar-Nemec

6.

Valentina Premec

7.

Petra Levaković

8.

Sanela Šegerec

9.

Nadica Mikotić

10.

Marijana  Turk

11.

Vesna Pobi

12.

Kristina Kovačev

 

S poštovanjem,

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove