MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA I FIZIKALNE TERAPIJE