Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/21 od 27.08.2021.g.

KLASA: 112-01/21-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-21-122

U Koprivnici, 28. 09. 2021.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/21 od 27.08.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.94/21 od 27.08.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se Ana Frankol na radno mjesto referentice na urudžbenom zapisniku i arhivi i Damjan Despotušić na radno mjesto dostavljača.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                                 Ravnatelj:

                         Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                            reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                    v.r.