Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.68/21 od 23.06.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-21-15

U Koprivnici, 09. 07. 2021.g. 

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.68/21 od 23.06.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) 

 

Temeljem javnog natječaja objavljenog   ......      REZULTATI