POZIV KANDIDATIMA NA PISANU PROVJERU ZNANJA - TESTIRANJE

KLASA: 112-01/21-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-21-153

U Koprivnici, 17.9.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 94 /2021. od  27.kolovoza  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Pozivaju se dana

O B A V I J E S T