POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 94 /2021. od 27. kolovoza 2021. godine

KLASA: 112-01/21-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-21-121

U Koprivnici, 23.9.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 94 /2021. od  27.kolovoza  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  intervjua

Pozivaju se dana 27.rujna 2021 . godine (ponedjeljak )  u   8,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto dostavljača/ice na neodređeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-

BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Marina Kokotić

2.

Vedrana Serdar

3.

Tatjana Belčić-Harambaša

4.

Antonija Katić

5.

Damjan Despotušić

6.

Suzana Borščak

7.

Kristina Sabolić

 

Pozivaju se dana 27. rujna 2021 . godine ( ponedjeljak )  u  9,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto referenta/ice na urudžbenom zapisniku i arhivi,  na neodređeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-

BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Ksenija Kardaš

2.

Martina Šalamon

3.

Patricia Špoljarić

4.

Vanja Vasiljević

5.

Antonija Katić

6.

Goran Bukvić

7.

Ivana Filipović

8.

Vedrana Serdar

9.

Melita Radiković

10.

Marina Kokotić

11.

Ana Ščuka

12.

Ana Frankol

13.

Danijela Plemenčić

14.

Ivana Viljevac

 

S poštovanjem,

                                       Odsjek za pravne i kadrovske poslove