POZIV NA RAZGOVOR temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 68 /2021. od 23. lipnja 2021.

KLASA: 112-01/21-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-21-14

U Koprivnici, 5.7.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 68 /2021. od 23. lipnja 2021. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  ...

 

OPŠIRNIJE...