Tečaj: Trijaža u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu

Prvi tečaj "Trijaža u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu" (OHBP) održan je 22. svibnja 2010 godine u Općoj Bolnici "Dr.T.Bardek" u Koprivnici.

Tečaj iz trijaže organiziran je u suradnji Hrvatskog društva za hitnu medicinuHrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Opće Bolnice "Dr.T.Bardek" Koprivnica. IspredHrvatskog zavoda za hitnu medicinu, dr.Branka Tomljanović, pomoćnica ravntateljiceza kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, otvorila je prvi tečaj trijaže u RepubliciHrvatskoj.

Tečaj je pohañalo 19 medicinskih sestara/tehničara, te 5 liječnika iz hitnog bolničkogprijema. Polaznici koji su pohañali tečaj bili su iz Ustanova sjeverozapadne Hrvatskei to iz: Karlovca, Zaboka, Vinkovaca, Našica, Siska, Čakovca i Zagreba. Programtečaja obuhvaćao je niz predavanja i radionica od kojih je važno istaknuti povijesttrijaže, australo-azijsku trijažnu skalu (ATS), komunikacijske vještine trijažne sestre,proces trijaže odraslih, proces trijaže psihičkog zdravlja i procjena boli u trijažnomprocesu. Tečaj je trajao cijeli dan, a obuhvaćao je predavanja, radionice sa prikazomslučajeva trijaže, te evaluacijom tečaja i podjelom potvrdnica.

Uz ravnateljicu Bolnice dr. Gordanu Slavetić, predavali su Damir Važanićbacc.med.techn i Valentina Kovaček, med.sestra.

Damir Važanić, bacc.med.techn.